Kranenburgh ontvangt een aantal keren per jaar bekende schrijvers en dichters die tijdelijk in het beroemde Adriaan Roland Holsthuis in Bergen verblijven. In het museum verzorgen zij op woensdagen een hoogstpersoonlijke rondleiding voor bezoekers, waarin ze reflecteren op de tentoonstellingen en vertellen over hun werk en bijzondere verblijf in Bergen. Onder meer Anton Dautzenberg, Peter Swanborn, Jacques Klöters en Désiree Schyns namen hun publiek al mee langs de kunst die tot hun verbeelding sprak.

Maaike Meijer

Deze keer is de beurt aan Maaike Meijer (1949), biograaf, literatuurwetenschapper en hoogleraar genderstudies aan de Universiteit van Maastricht. Meijer ontwikkelde zich in de jaren 1970 tot spreekbuis van het feminisme. Daarnaast gaf ze les en werkte als literair journalist en vertaler. Vanaf 1984 werkte ze als onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht aan een project over leestheorie, gender in het literaire systeem en Nederlandse dichteressen na de Tweede Wereldoorlog. Na haar promotie in 1988 werd ze universitair hoofddocent bij Vrouwenstudies Letteren in Utrecht, in 1997 hoogleraar met de (bijzondere) Opzijleerstoel in Maastricht met de leeropdracht ‘Gender, representatie en macht’. In 1998 werd ze gewoon hoogleraar genderstudies in Maastricht en werkte daar tot 2013 als directeur van het Centrum voor Gender en Diversiteit aldaar. Inmiddels met pensioen werkt zij nog volop als biograaf, publicist en begeleider van promovendi, met als zwaartepunt 'cultural studies'en Neerlandistiek.

In 2005 verscheen onder haar redactie de vijfdelige boekenreeks Cultuur en Migratie in Nederland. Daarna schreef ze een biografie van dichteres M. Vasalis (2011, Uitgeverij Van Oorschot ). In 2015 verscheen bij Thomas Rap haar boek over het raadselachtige succes van Andre Rieu (samen met Peters en Van den Boogard).  In hetzelfde jaar verscheen Stoeten Ritseldingen, een Schrijversprentenboek over F. Harmsen van Beek (samen met Joost Kircz). Dit jaar verschijnt van Maaike Meijer een biografie van dichter en illustrator F. Harmsen van Beek (De Bezige Bij): Hemelse mevrouw Frederike.

Bijzondere samenwerking

Kranenburgh organiseert deze bjizondere serie rondleidingen in samenwerking met het Bert Schierbeek Fonds en de Stichting A. Roland Holst Fonds.

Rondleiding | Neem een loopje met ... | 12 september 2018 om 12.30 uur tot 13:00 uur | start: balie Kranenburgh | gratis (excl. museumentree).

Noteer alvast in de agenda de volgende loopjes:
- november: Ilse Starkenburg
- december: Manuel Kneepkens