cultuurcoaches

Kranenburgh - Culturele Buitenplaats in Bergen

Cultuurcoaches

De KRANENBURGH Cultuurcoaches werken wekelijks op de basisscholen in de gemeente Bergen. Een cultuurcoach is een kunstenaar of kunstdocent die onder schooltijd in de klas werkt vanuit zijn/haar eigen discipline: animatie, beeldend, dans, theater en muziek. Deze lessen onder schooltijd komen in nauw overleg met de leerkracht tot stand.

Na schooltijd geeft de Cultuurcoach een verdiepende cursus. Ouders en verzorgers van kinderen die op een basisschool in de gemeente Bergen zitten kunnen hun kind online aanmelden voor een van deze creatieve cursussen.

Het aanbod voor de derde periode van schooljaar 2016/2017 vindt u in deze nieuwe gids (PDF - klik en bekijk met PDF Reader).

De KRANENBURGH cultuurcoaches worden financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Bergen.

Voor vragen kunt u terecht bij de afdeling Educatie via cultuurcoaches@kranenburgh.nl.

Aanmelden naschoolse lessen
Meld je kind via het onderstaande formulier aan voor de naschoolse lessen door de KRANENBURGH Cultuurcoaches.


achternaam   
voornaam   
geboortedatum kind   
   jongen*
   meisje*
school   
groep   
naam cursus   
naam cultuurcoach   
De opgegeven cursus in periode 3 start in de week van 8 mei 2017
* aanvinken wat van toepassing is


Gegevens betalingsplichtige
naam   
adres   
telefoon   
email   


Betalingswijze

Wij verzoeken je om het cursusgeld van 25 euro binnen 14 dagen over te maken naar het rekeningnummer van KRANENBURGH: NL73 RABO01 5598 7933. Onder vermelding van Cultuurcoaches + achternaam kind.

Hieronder vinkt je aan dat je kind de cursus van 8 weken gaat volgen. Zo bevestig je deze aanmelding.
8 weken   a €25,-