WORKSHOP: ANS WORTEL - Anders

Ans Wortel, dé kunstenares waar bijna iedereen in Bergen wel een anekdote over heeft. Toch zegt de naam Ans Wortel de generatie van nu weinig meer. Ze is niet de internationale ster geworden die kunstcritici destijds in haar zagen, daar was ze te eigengereid voor. Tot eind september waart de geest van Ans Wortel weer door villa Kranenburgh, haar oude thuis. Haar vrijgevochten autonome kunstenaarsgeest, die in alles inspiratie kan zien en zich nergens iets van aan trekt. Ans Wortel was een levenskunstenaar avant-la-lettre, en dat ligt ver af van onze smartphones en beeldcultuur. Tijdens deze workshop zoomen we in op het leven van deze bijzondere vrouw en plaatsen haar in de huidige tijd. Durven wij nog anders te zijn in deze maatschappij? En kunnen we de onaangepastheid van een ander nog  waarderen? Durven we regelloos te leven? De tentoonstelling stelt daarmee ook vragen over het leren omgaan met mensen die niet in een hokje passen (maar daarom wel heel leuk kunnen zijn). Filosofische gesprekken, kijkoefeningen en zelf kunst maken zijn onderdelen van deze bijzondere workshop.

Duur: 90 minuten
Klas: alle klassen
Kosten: 120 euro per klas (maximaal 32 leerlingen)
Beschikbaarheid: t/m 30 september 2018

WORKSHOP: Bloot in Beeld

De tentoonstelling BLOOT toont allerlei werken rondom een overkoepelend thema: bloot in de beeldcultuur van toen en nu. Deze workshop verkent de blik op bloot door de huidige jeugd. Hoe vaak komen jongeren nog bloot tegen op televisie, bladen en op social media? Wat voor effect heeft dit? En wat voor boodschap zouden zij hun leeftijdsgenoten zelf willen meegeven rondom het lichaam? Samen gaan we in gesprek over kunst dat hún aanspreekt. Vervolgens kruipen zij in de huid van een hedendaagse kunstenaar en maken een eigen kunstwerk geïnspireerd op werk uit de tentoonstelling. Bij deze workshop is een voorbereidende presentatie beschikbaar.

Duur: 90 minuten
Klas: VMBO, onderbouw HAVO/VWO
Kosten: 120 euro per klas (maximaal 32 leerlingen)
Beschikbaarheid: 14 oktober 2018 t/m 3 februari 2019

WORKSHOP: BLOOT - The naked truth

De tentoonstelling BLOOT verkent de kwetsbaarheid maar ook de kracht van blootgeven en blootleggen. Hoe is de beeldcultuur op dit vlak veranderd de afgelopen decennia? Er is weinig over van de schok die de eerste blote vrouw op de Nederlandse televisie in 1967 veroorzaakte en we onthullen de kleinste details van onze levens op social media. Echter ontstaat er tegelijkertijd een trend van nieuwe ‘preutsheid’ waarbij ontblote lichaamsdelen op Facebook worden verwijderd. Bij de jongste generatie (online) kunstenaars en designers tekent zich een verandering af. Een body positive mentaliteit roert zich onder hen en kwetsbaarheid wordt actief ingezet als krachtig middel. Tijdens deze workshop bekijken we een aantal werken uit de tentoonstelling die discussie oproepen, grenzen opzoeken en een statement maken. Hoe kijkt de generatie van nu hiernaar? Filosofische gesprekken, kijkoefeningen en zelf kunst maken als statement zijn onderdelen van deze workshop. Bij deze workshop is een voorbereidende presentatie beschikbaar.

Duur: 90 minuten
Klas: VMBO 4, bovenbouw HAVO/VWO (ook geschikt voor CKV 2.0)
Kosten: 120 euro per klas (maximaal 32 leerlingen)
Beschikbaarheid: 14 oktober 2018 t/m 3 februari 2019

BLOOT en CKV 2.0

Bij de tentoonstelling BLOOT zijn CKV-werkbladen gemaakt die onder begeleiding van een museumdocent op zaal worden uitgevoerd. In een aantal stappen verkennen leerlingen de tentoonstelling vanuit een dimensie en kiezen zij werken  die hun interesseren. Ze leren beter te kijken naar kunst, verbanden te leggen met hun eigen leefomgeving en maken kennis met het museum als professioneel instituut. De werkbladen inspireren om een onderzoeksvraag te bedenken en vormen de opmaat voor mogelijkheid tot verdieping op school. Het eerste onderdeel van het onderzoek bestaat uit een creatieve opdracht in Studio C, het educatief atelier van Museum Kranenburgh. 

Duur: 90 minuten
Klas: CKV 2.0 bovenbouw HAVO/VWO
Kosten: 120 euro per klas (maximaal 32 leerlingen)
Beschikbaarheid: 14 oktober 2018 t/m 3 februari 2019

Beeld | Taal

Bergen heeft een magische aantrekkingskracht op kunstenaars. Niet alleen op schilders en beeldhouwers, maar ook op muzikanten, schrijvers en dichters. Deze museumles gaat over gedichten. Drie Bergense dichters geven hierbij het voorbeeld. Dichten is eigenlijk een soort schilderen met woorden. Zoals een schilder iets wil vertellen over hoe hij de wereld om zich heen ziet, zo creëert een dichter een beeld met woorden. In deze les gaan de leerlingen met ervaren museumdocenten in kleine groepjes een eigen gekozen kunstwerk vanuit verschillende invalshoeken beschrijven, om vervolgens woorden te geven aan hun eigen interpretatie in dichtvorm. 

Duur: 90 minuten
Klas: 4, 5 HAVO en 4, 5, 6 VWO
Kosten: 120 euro per klas (maximaal 32 leerlingen)
Beschikbaarheid: gehele jaar, uitgezonderd ombouwweken rondom nieuwe tentoonstellingen

Programma op maat

Een programma op maat maken is mogelijk bij iedere tentoonstelling. Wilt u bijvoorbeeld een verdiepingsprogramma voor CKV 2.0 of werkt de klas vanuit een bepaald thema? Alles kan! Graag minimaal 4 weken van tevoren aanvragen, de kosten zijn afhankelijk van de wensen. Neem contact op over de mogelijkheden via educatie@kranenburgh.nl.

Boeken

Programma’s moeten minimaal twee weken van tevoren worden aangevraagd. Tot 48 uur van tevoren kunt u nog kosteloos annuleren, hierna brengen wij 50% in rekening. Neem voor meer informatie of het boeken van een van onze programma's contact op via educatie@kranenburgh.nl.

LET OP: lesprogramma’s voor het voorjaar van 2019 volgen z.s.m.